SKATEPRO.PL -

Twój koszyk jest pusty

Koszyk
Kontakt
6 września 2016

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.skatepro.pl i www.sklep.sk8pro.pl obowiązujący od 25 grudnia 2014 roku.

1. Informacje ogólne

1. Sklep internetowy Skatepro.pl, działający pod adresem www.skatepro.pl i www.sklep.sk8pro.pl, prowadzony jest przez: Skatepro.pl Wojciech Studzienny, ul. Zamieniecka 42A, 04-158 Warszawa , NIP 521-210-07-66, REGON 141868924, której własnością jest sklep internetowy www.skatepro.pl i www.sklep.sk8pro.pl.

2. Stronami transakcji są: Klient (użytkownik pełnoletni, posiadający zdolność do czynności prawnych) i Sprzedający (Skatepro.pl Wojciech Studzienny ul. Zamieniecka 42A, 04-158 Warszawa , NIP 521-210-07-66, REGON 141868924).

3. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie produkty oferowane w sklepie www.skatepro.pl i www.sklep.sk8pro.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.

2 Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Podstawą do zawarcia transakcji w naszym sklepie jest zamówienie.

2. Zamówienia można składać ze strony internetowej przez 24 godziny na dobę oraz  telefonicznie pod numerem tel. +48 (22) 813-62-42; +48 (22) 864-02-90; +48 (71) 368-88-54 w godz. 12:00 - 19:00 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

3. Po złożeniu zamówienia przez stronę internetową www.skatepro.pl i www.sklep.sk8pro.pl Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.

4. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.

5. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

7. Do każdego zamówienia wystawiamy paragon lub fakturę VAT, zgodnie z życzeniem klienta.

8. Łączny czas przygotowania zamówienia do wysyłki nie powinien przekroczyć 48 godzin, w zależności od czasu złożenia zamówienia. Istnieją jednak pozycje, których dostępność w danym momencie jest ograniczona. W każdym przypadku okres realizacji zamówienia nie może przekroczyć czternastu dni.

9. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej UPS na adres wskazany przez Klienta.

10. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski to 2 dni robocze.

11. Jeżeli przesyłka nie dotrze do Klienta pomimo przyjęcia zamówienia i potwierdzenia go, prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny najpóźniej po 48 godzinach od spodziewanego terminu dostawy.

12. Sklep www.skatepro.pl i www.sklep.sk8pro.pl nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu. Wówczas, kupujący zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę. W przeciwnym wypadku, umowę uważa się za nieważną, a środki pieniężne podlegające zwrotowi, pomniejsza się o koszty wysyłki.

13. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami.

3. Ceny towarów

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Ceną wiążącą jest cena uzyskana podczas sprzedaży.

3. Koszty dostawy na zamówione produkty wynoszą 20 zł w przypadku dokonania zapłaty przez Klienta przed wysyłką zamówionych produktów, 30 zł w przypadku płatności gotówką za zamówione produkty w chwili ich dostarczenia.

4. Formy płatności i nadpłaty

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

- przelew bankowy na konto w IDEABANK nr: 10 1950 0001 2006 0645 5907 0002

- przelew elektroniczny lub karta kredytowa on-line za pośrednictwem przelewy24.pl

- płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Firmy Kurierskiej UPS.

2. Sklep www.skatepro.pl i www.sklep.sk8pro.pl zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia z płatnością: "płatność przy odbiorze" wobec Klienta, który nie odebrał poprzedniego zamówienia płaconego przy odbiorze, dostarczanych przez firmę kurierską. Klient może zawsze korzystać z następujących form zapłaty: przelew elektroniczny lub bankowy. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla danego Klienta następuje po złożeniu zamówienia z formą dokonania zapłaty przez przelew elektroniczny lub bankowy.

5. Reklamacje

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

2. Sklep internetowy www.skatepro.pl i www.sklep.sk8pro.pl jako sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, w zakresie określonym Kodeksem Cywilnym. Zgodnie z ogólną zasadą sprzedawca odpowiada względem konsumenta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, których szczegółowy opis znajduje się w Kodeksie Cywilny w Dziale zatytułowanym Rękojmia za wady od Art. 556 do Art. 576 Kodeksu Cywilnego.

3. Po otrzymaniu przesyłki, jeżeli to możliwe, należy rozpakować ją w obecności doręczyciela i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych produktu powstałych w czasie transportu, sporządzić protokół podpisany przez Klienta i doręczyciela.

4. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący, może żądać obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

5. Po przyjęciu reklamacji, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe, Klientowi zwrócona zostanie równowartość towaru wraz z kosztami przesyłki biorąc pod uwagę cenę towaru za jaką został sprzedany.

6. Jeżeli zdarzy się że Firma Kurierska nie dostarczyła przesyłki to po 14 dniach od daty wysłania www.sklep.sk8pro.pl reklamuje przesyłkę a do Klienta wysyłany jest natychmiast ponownie zamówiony towar. Klient nie musi czekać na rozpatrzenie przez Firmę Kurierską reklamacji. Termin dostarczenia przesyłki nie może przekroczyć 30 dni, w takim przypadku konsument ma prawo odstąpić od umowy.

6. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta" Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru produktów, na adres Skatepro.pl Wojciech Studzienny ul. Zamieniecka 42A, 04-158 Warszawa. Oświadczenie może również zostać wysłane drogą elektroniczna na adres: Skatepro.pl Wojciech Studzienny ul. Zamieniecka 42A, 04-158 Warszawa , ws@skatepro.pl.

2. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sprzedającego, ale jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

3. Klient w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia produkty w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Zwrot produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydzieści) dni. Na adres: Skatepro.pl Wojciech Studzienny ul. Zamieniecka 42A, 04-158 Warszawa. Zwrotu płatności sklep skatepro.pl dokonuje z wykorzystaniem takiej formy płatności, jaka została wskazana przez konsumenta.

5. Koszt przesyłki ze zwracanymi produktami ponosi Klient.

 

7. Wymiana towaru

1. W przypadku stwierdzenia, że zakupiony towar jest nieodpowiedniego rozmiaru należy o tym powiadomić sprzedającego, a następnie odesłać towar. Automatycznie po otrzymaniu zwróconego towaru sprzedawca odeśle zwrotnie odpowiedni dla kupującego rozmiar. Całość transakcji wymiany odbywa się na koszt kupującego.

8. Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie www.sklep.sk8pro.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Sprzedający (Skatepro.pl Wojciech Studzienny ul. Zamieniecka 42A, 04-158 Warszawa ,) oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie wprowadzonych danych, które wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz informowanie o nich. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.

3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

9. Postanowienia końcowe

1. Korzystanie ze sklepu www.skatepro.pl i www.sklep.sk8pro.pl  jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204).

4. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie sklepu internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25-12-2014.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.sklep.sk8pro.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

W przypadku jakichkolwiek niejasności bądź wątpliwości, prosimy o kontakt.

POLITYKA PRYWATNOŚCI – ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU NR 1.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Klienta są przetwarzane przez SKATEPRO.PL Wojciech Studzienny, ul. Zamieniecka 42A , 04-158 Warszawa NIP 521-210-07-66, REGON 141868924, której własnością jest sklep internetowy www.sklep.sk8pro.pl

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Klientowi zalogowania się do naszego systemu. Rejestracja nie jest obowiązkowa jeżeli chcesz dokonać zakupu.

Powierzone nam dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówień (dane adresowe przekazywane są Poczcie Polskiej oraz Kurierowi celem dostarczenia przesyłki)

Klient kontaktując się z www.sklep.sk8pro.pl za pośrednictwem sklepu internetowego, poczty elektronicznej, telefonu, przekazuje następujące dane:

    1. imię,
    2. nazwisko,
    3. adres zamieszkania (miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kraj),
    4. numer telefonu,
    5. adres e- mail.

W jaki sposób będziemy się kontaktować z Klientem?

Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu towaru, możesz otrzymać od nas emaile dotyczące Twojej transakcji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej transakcji.
Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Klientem, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytania Klienta.

Prawa dostępu do danych:

Każdy klient  ma możliwość wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowę zbierane podczas składania zamówienia, wystarczy skontaktować się z nami poprzez email: sklep@skatepro.pl.

Każdemu klientowi przysługuje prawo do poprawiania lub usunięcia swoich danych użytych do transakcji zakupu po upływie ustawowego okresu przechowywania dokumentów.

Powierzone nam przez Klienta dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

    Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
    Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Gwarancja całkowitego bezpieczeństwa:

W szczególny sposób dbamy o dane osobowe Klientów www.sklep.sk8pro.pl, których ochrona jest dla nas bardzo ważna i w sposób szczególny zabezpieczamy je przed dostępem osób trzecich

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Klientach podmiotom trzecim.

Wykorzystujemy najbezpieczniejsze mechanizmy ochrony przekazywania danych (danych osobowych), jakie są w tej chwili dostępne. Stosowanym przez nas protokołem transmisji, zapewniającym bezpieczeństwo przesyłania danych w internecie, jest protokół SSL (Secure Socket Layer). Jest to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer sklepu. Informacja wysyłana z serwera do klienta jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.

Dostęp do baz danych, w których znajdują się informacje o klientach, mają wyłącznie pracownicy firmy lub osoby upoważnione do tego przez firmę. Dostęp jest zamknięty i wymaga hasła dostępu. Nie przechowujemy haseł dostępu użytkowników, a uwierzytelnianie odbywa się na podstawie porównania skrótu  hasła (SHA-512).

Strona sklepu internetowego może wykorzystywać ciasteczka ("cookies"), które służą identyfikacji przeglądarki Klienta, gdy korzysta on z ze strony sklepu internetowego. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w naszej informacji o polityce cookies w zakładce O NAS . W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie kontaktowej.

W przypadku zmiany powyższej polityki prywatności sklep www.sklep.sk8pro.pl poinformuje Klientów o zaistniałej zmianie poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY – ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU NR 2.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
Skatepro.pl Wojciech Studzienny
ul. Zamieniecka 42A
04-158 Warszawa

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy

……….………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… .

Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….…

Imię i nazwisko………………………………………………………….

Adres …..…………………….……..…………………………………….

Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………

Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)