Koszty i sposoby dostawy

 1. Zamówienie wysyłane jest na adres wskazany w formularzu zamówienia. Klient zostanie poinformowany niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:

  1. Paczka kurierska przedpłata (Polska, kraje poza Polską).

  2. Paczka kurierska za pobraniem (Polska, kraje poza Polską).

  3. Odbiór osobisty.

 3. Całkowity czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 30 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, jednakże Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, by zamówienia były realizowane możliwie szybko.

 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy:

  1. Paczka kurierska przedpłata: zł (Polska).

  2. Paczka kurierska za pobraniem: zł (Polska).

  3. Koszty dostawy poza Polską Sprzedawca ustala indywidualnie z Klientem.

 5. Koszt dostawy Zamówienia niestandardowego jest ustalany przez Sprzedawcę indywidualnie z Klientem.

 6. Termin dostawy Towarów eksploatacyjnych do Klienta jest dokonywany z dnia na dzień, chyba że w opisie danego Towaru podano inny termin.

 7. Klient zostanie ze względu na specyfikę Towaru dodatkowo poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź telefonicznie przez Sprzedawcę o terminie dostawy Towaru.

 8. Każdy Towar jest ubezpieczony.

 9. Zaleca się, aby Klient ocenił stan towaru i jego zgodności z Zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru zaleca się w obecności kuriera sporządzić protokół szkody (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia i odmówić przyjęcia Towaru.

 10. Sklep internetowy nie ponosi kosztów opłaty celnej. W przypadku Zamówienia dostawy do miejsca docelowego, leżącego poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej, Klient musi wziąć pod uwagę opłaty celne. Wszystkie sprawy związane z opłatami celnymi leżą po stronie Kupującego. Dokładne informacje odnośnie wysokości należnych opłat Klient może znaleźć na stronie internetowej Zintegrowanej Taryfy Wspólnot Europejskich (TARIC). Aktualne stawki należnych opłat są dostępne pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=pl

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

 3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy.

 4. Konsument odstępując od umowy zobowiązany jest do zwrotu Towaru kompletnego (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami). Konsument powinien należycie zabezpieczyć odsyłany Towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

 5. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres Sprzedawcy.

 6. W wypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności (nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych), w tym koszty dostawy.

  1. Wyjątek stanowi sytuacja kiedy Konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy dostępny w Sklepie Internetowym.

  2. W takiej sytuacji Konsument pokrywa koszty dostawy.

 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 8. Sprzedawca informuje, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentom w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

  1. W przypadku umowy zawartej ze Sprzedawcą, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  2. W przypadku umowy zawartej ze Sprzedawcą, której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.